ETIKETTE

  • Plasser bagen på vei mot neste utslagssted.

  • Stå på skyggesiden av hullet mens du passer flagget.

  • Vær forsiktig så du ikke tråkker i andres puttelinje.

  • Marker din ball hvis nødvendig.

  • Reparer nedslagsmerker med greengaffel. Jevn til greenen med putter eller foten.

  • Forbered neste putt mens du venter.