KLUBBTRENING

Inkludert i medlemskontingenten er muligheter til å være med på gruppetreninger med en trener. Hver trening tar utgangspunkt i et tema ( lange slag, pitch/cip, bunkerslag, putting eller noen kombinasjoner ) og varer normalt i en time. Litt avhengig av hvor mange som møter opp på de enkelte timene blir arenaen treningsfeltet eller driving-rangen, men det kan også bli noe spill ute på banen. Bjørn Dahl og Torill Holt er høstens trenere.

Treningstilbud i September/Oktober:

Barn/Junior

6 – 19 år.

Tirsdager
kl. 16:30 – 17:30
(oppmøte 16:00)

Herretrening

Tirsdager
kl. 17:30 – 18:30

Dametrening

Mandager
kl. 17:30 – 18:30