Driving rangen åpner når Tønsberg Kommune åpner opp for det.

Dugnad medlemmer lørdag 17. april kl 10-15 om Tønsberg kommune åpner opp for arrangement.

Vi planlegger åpning av golfbanen lørdag 1. mai. Da tror vi banen er i god stand.