TORSDAGSGOLFEN

Vi har planer om å arrangere torsdaggolfen hver torsdag fra mai, til og med september. Det skal hver gang konkurreres det i 3 klasser. Det er damer (netto slag), herrer (brutto slag) og herrer (netto slag). Normalt 9 hull med litt variasjon på utslags-steder og om vi spiller front eller back.