ÅRSAVGIFTER

Priser 2024 (pr. år)

Alle medlemskap

Inkluderer spillerett og fritt bruk av treningsanlegget.

Ordinær*

5.600,-

NYTT medlem*

fra 01.05.

2.800,-

NYTT medlem*

fra 01.09.

2.200,-

*Forutsetter at du ikke har hatt medlemskap i en golfklubb i 2021, 2022 og 2023.

Klubb 2-medlemskap

Inkluderer spillerett og fritt bruk av anlegget. Forutsetter at man har ordinært medlemskap i en annen klubb med kontigent på minimum 5.000,- i året.

2.200,-

Ung 20-29 år

50% rabatt nye VTG-spillere år 1+2.

2.800,-

Junior 13-19 år

50% rabatt nye VTG-spillere år 1+2.

1.500,-

Barn 6-12 år

250,-

Fjernmedlemskap

uten spillerett og uten øvrige medlemsfordeler. Bosted minimum 60 km. fra Re Golfbane.

 

1.000,-