ÅRSAVGIFTER

Priser 2023 (pr. år)

Alle medlemskap

Inkluderer spillerett, fritt bruk av anlegget, rangeballer, gratis kaffe og vaffel. Se øvrige medlemsfordeler alle kategorier.

Ordinær*

5.600,-

NYTT medlem*

fra 01.03.

2.800,-

NYTT medlem*

fra 01.08.

2.200,-

*Forutsetter at du ikke har hatt medlemskap i en golfklubb i 2020, 2021 og 2022.

Klubb 2-medlemskap

Inkluderer spillerett og fritt bruk av anlegget. Forutsetter at man har ordinært medlemskap i en annen klubb med kontigent på minimum 5.000,- i året.

2.200,-

Ung 20-29 år

2.800,-

Junior 13-19 år

1.500,-

Barn 6-12 år

250,-

Fjernmedlemskap

uten spillerett og uten øvrige medlemsfordeler. Bosted minimum 60 km. fra Re Golfbane.

 

1.000,-