ÅRSAVGIFTER

Priser 2022 (pr. år)

Alle medlemskap

Inkluderer spillerett, fritt bruk av anlegget, rangeballer, gratis kaffe, vaffel og vannflaske. Se øvrige medlemsfordeler.

Ordinær

5.000,-

NYTT medlem*

fra 01.03.

3.000,-

NYTT medlem*

fra 01.07.

*Forutsetter at du ikke har hatt medlemskap i en golfklubb i 2019, 2020 og 2021.

1.500,-

Klubb 2-medlemskap

Inkluderer spillerett, fritt bruk av anlegget og rangeballer. Forutsetter at man har ordinært medlemskap i en annen klubb med kontigent på minimum 5.000,- i året.

1.500,-

Studenter/lærlinger

Gjelder inntil 25 år. Gyldig studentbevis må forevises.

2.500,-

Studenter/lærlinger etter 01.07

Gjelder inntil 25 år. Gyldig studentbevis må forevises.

1.250,-

Junior

13-19 år.

1.000,-

Junior etter 01.07

13-19 år.

500,-

Barn

6-12 år.

100,-

Fjernmedlemskap

uten spillerett og uten øvrige medlemsfordeler. Bosted minimum 60 km. fra Re Golfbane.

 

750,-