STYRET

Leder / marked

Anders-Gustav Holt

Nestleder / Junior

Margareth Horn

Søknader / Dugnad

Lasse Høydal

Dugnad / Senior

Svein Olaf Uthus

VTG-kurs

Harald Jacobsen

Arrangement / Damer

Torill Holt

Eiere

Geir Holm

Junior / Fotballgolf

Filip Wold