STYRET

Leder / marked

Anders-Gustav Holt

Dugnad

Svein Olaf Uthus

VTG-kurs

Harald Jacobsen

Arrangement

Torill Holt

Senior / presse

Kari Christensen

Anlegg

Geir Holm

Fadder

Lasse Høydal

Damer

Britt Moen