STYRET

Leder / marked

Anders-Gustav Holt

Nestleder

Margareth Horn

Søknader / Dugnad

Lasse Høydal

Dugnad

Svein Olaf Uthus

VTG-kurs

Harald Jacobsen

Arrangement

Torill Holt

Senior / presse

Kari Christensen

Anlegg

Geir Holm

Klubbhus / Fotballgolf

Filip Wold

Damer

Britt Moen