LOKALE REGLER

Følgende lokale regler gjelder for spill på Re Golfbane. For klubbturneringer gjelder med tillegg også Tønsberg GK’s konkurranse bestemmelser pr. turnering.

REGLER FOR FOTBALLGOLF

  • Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden.

  • Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med hvite skilt. Hullet du skal spille imot er markert med korte, mørkeblå flagg.

  • Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.

  • Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles.

  • Havner ballen i et vannhinder, kan ballen spilles fra vannhinderet uten straffepoeng. Må ballen flyttes, droppes ballen innen 2 meter fra landingstedet. 1 straffepoeng tildeles.

  • Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og droppes utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet.

  • En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.

  • Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.

  • Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.

  • Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.