LOKALE REGLER

 • Banens grenser. Hvite staker gjelder for spill på alle hull.

 • Steiner i bunker. Steiner i bunker, er flyttbare hindringer. Regel 24 – 1

 • Maurtuer. Maurtuer defineres som G.U.R ( grunn under reparasjon ) Regel 25 – 1

 • Avstandsmerking. Avstander er målt til senter green. Hvit: 200 m. Gul: 150 m. Rød: 100 m. Blå 50 m.

 • Steingjerder og vanningsanlegg. Steingjerder,trær med støttepinner, grusbelagte veier og stier, merkestaker, merker, vanningsanlegg og deler til dette er uflyttbare hindringer. Fritak uten straff. Regel: 24-2.

 • Jordfaste steiner. Jordfaste steiner og fjell i dagen på kortklippet område regnes som g.u.r. Fritak uten straff. Regel: 25-1.

 • Henting av ball. Det er ikke tillatt å hente ball som er ute ( out of bounds ) på dyrket mark eller i hage. Dette gjelder også i elvebakken på hull 8 «Rundtommen» pga. rasfare.

 • Måleinstrumenter. Re golfbane godkjenner elektroniske måleinstrumenter. Straff for brudd på lokale regler: I matchspill – tap av hull, i slagspill – to straffeslag.

REGLER FOR FOTBALLGOLF

 • Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden.

 • Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med gule, nummerte markører. Hullet du skal spille imot er markert med korte flagg (gule/vite og grønn/vite).

 • Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.

 • Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles.

 • Havner ballen i et vannhinder, kan ballen spilles fra vannhinderet uten straffepoeng. Må ballen flyttes, droppes ballen innen 2 meter fra landingstedet. 1 straffepoeng tildeles.

 • Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og droppes utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet.

 • En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.

 • Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.

 • Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.

 • Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.