SCOREKORT

Nytt scorekort følger vedlagt og kan lastes ned. Kan også printes ut i klubbhus med valgt Tee.

Last ned PDF
Scorekort
TEE LENGDE 18 hull SORT HVIT ORANSJE GUL RØD BLÅ
TEE LENGDE sløyfe 18 hull 40 37 35 34 32 29
RE GOLFBANE
Lang
Lang-mellom
Mellom
Kort-lang
Mellom-kort
Kort
Index
Par
Hull 1 – Ed 110 110 105 90 105 90 17 3
Hull 2 – Reinar 190 155 155 190 100 100 5 3
Hull 3 – Fagrskinna 280 280 255 190 255 190 7 4
Hull 4 – Dolken 215 190 190 215 170 170 9 4
Hull 5 -Flarn 120 120 100 85 100 85 15 3
Hull 6 – Myra 490 430 430 490 350 350 1 5
Hull 7 – Brakteaten 170 170 155 140 155 140 13 3
Hull 8 – Dyrsa 175 165 165 175 150 150 11 3
Hull 9 – Rundtommen 230 230 210 180 210 180 3 4
UT 1980 1850 1765 1755 1595 1455 32
Hull 10 – Ed 110 105 105 110 90 90 18 3
Hull 11 – Reinar 190 190 155 100 155 100 6 3
Hull 12 – Fagrskinna 280 255 255 280 190 190 8 4
Hull 13 – Dolken 215 215 190 170 190 170 10 4
Hull 14 -Flarn 120 100 100 120 85 85 16 3
Hull 15 – Myra 490 490 430 350 430 350 2 5
Hull 16 – Brakteaten 170 155 155 170 140 140 14 3
Hull 17 – Dyrsa 175 175 165 150 165 150 12 3
Hull 18 – Rundtommen 230 210 210 230 180 180 4 4
INN 1980 1895 1765 1680 1625 1455 32
UT 1980 1850 1765 1755 1595 1455 32
TOTAL 3960 3745 3530 3435 3220 2910 PAR 64