SCOREKORT

Nytt scorekort følger vedlagt og kan lastes ned. Kan også printes ut i klubbhus med valgt Tee.

Scorekort
TEE LENGDE 18 hull SORT HVIT ORANSJE GUL RØD BLÅ
TEE LENGDE sløyfe 18 hull 40 37 35 34 32 29
RE GOLFBANE
Lang
Lang-mellom
Mellom
Kort-lang
Mellom-kort
Kort
Index
Par
Hull 1 – Ed 110 110 105 90 105 90 17 3
Hull 2 – Reinar 190 155 155 190 100 100 5 3
Hull 3 – Fagrskinna 280 280 255 190 255 190 7 4
Hull 4 – Dolken 215 190 190 215 170 170 9 4
Hull 5 -Flarn 120 120 100 85 100 85 15 3
Hull 6 – Myra 490 430 430 490 350 350 1 5
Hull 7 – Brakteaten 170 170 155 140 155 140 13 3
Hull 8 – Dyrsa 175 165 165 175 150 150 11 3
Hull 9 – Rundtommen 230 230 210 180 210 180 3 4
UT 1980 1850 1765 1755 1595 1455 32
Hull 10 – Ed 110 105 105 110 90 90 18 3
Hull 11 – Reinar 190 190 155 100 155 100 6 3
Hull 12 – Fagrskinna 280 255 255 280 190 190 8 4
Hull 13 – Dolken 215 215 190 170 190 170 10 4
Hull 14 -Flarn 120 100 100 120 85 85 16 3
Hull 15 – Myra 490 490 430 350 430 350 2 5
Hull 16 – Brakteaten 170 155 155 170 140 140 14 3
Hull 17 – Dyrsa 175 175 165 150 165 150 12 3
Hull 18 – Rundtommen 230 210 210 230 180 180 4 4
INN 1980 1895 1765 1680 1625 1455 32
UT 1980 1850 1765 1755 1595 1455 32
TOTAL 3960 3745 3530 3435 3220 2910 PAR 64