SCOREKORT

Nytt scorekort vil være klart fra våren 2021.

Last ned PDF
RE GOLFBANE
Lang
Mellom
Kort
18 hull L-M
18 hull K-L
18 hull M-K
Par
Index
Hull 1 – Ed 125 109 90 125 90 109 3 17
Hull 2 – Reinar 190 154 102 154 190 102 3 5
Hull 3 – Fagrskinna 280 244 190 280 190 244 4 7
Hull 4 – Dolken 210 188 169 188 210 169 4 3
Hull 5 – Flarn 120 100 85 120 85 100 3 1
Hull 6 – Myra 494 432 349 432 494 349 5 13
Hull 7 – Brakteaten 173 155 139 173 139 155 3 15
Hull 8 – Dyrsa 175 160 143 160 175 143 3 9
Hull 9 – Rundtommen 236 211 186 236 186 211 4 11
UT 2003 1753 1453 1868 1759 1582 32 39/34
Hull 10 – Ed 125 109 90 109 125 90 3 18
Hull 11 – Reinar 190 154 102 190 102 154 3 6
Hull 12 – Fagrskinna 280 244 190 244 280 190 4 8
Hull 13 – Dolken 210 188 169 210 169 188 4 4
Hull 14 – Flarn 120 100 85 100 120 85 3 2
Hull 15 – Myra 494 432 349 494 349 432 5 14
Hull 16 – Brakteaten 173 155 139 155 173 139 3 16
Hull 17 – Dyrsa 175 160 143 175 143 160 3 10
Hull 18 – Rundtommen 236 211 186 211 236 186 4 12
INN 2003 1753 1453 1888 1697 1624 32 39/34
TOTAL 4006 3506 2906 3756 3456 3206 64
CIRKA UTSLAG – skal finjusteres 40 35 29 37 34 32