DRIVING RANGE

Norges største driving range i kvadratmeter. Det er montert opp 12 søyler i 2 meters høyde og 1 meter i diameter, plassert fra 50 til 225meter fra utslagsted, som skal være et treffpunkt likt som på 12 av utslagene på banen, som å lande center green. I tillegg blir det en del siktemål fra 20 til 50 meter på driving ranchen. Du kan også benytte driving rangen motsatt vei for gress trening med og uten pegg.