ANSATTE

Daglig leder:

Jan Gunhildstad

Greenkeeper:

Svenn Kellner

Klubbhusverter:

Emma Sandnes
Filip Wold
Jacob Solli Hegg