REPRESENTASJON

I 2022 har vi følgende representasjonsoppgaver :

Lag-NM for herrer. Det skal tas ut 4 spillere og en reserve.

Lag-NM for senior herrer. Det skal tas ut 4 spillere som er medlem i NSG (Norsk Senior Golf).

Klubbkampen Hof GK, Solum GK og Tønsberg GK, Solum GK er arrangør, tidspunkt ikke endelig fastsatt, men vi skal stille med 6 spillere i klasse brutto 18 hull og 6 spillere i klasse netto 18 hull. Kriterier for uttak er ikke helt klare i skrivende stund.

Individuelt kan alle medlemmer representere klubben i turneringer over hele landet.