UTLÅN AV UTSTYR TIL JUNIOR

Låneavtalen innebærer lån av golfsett fra dags dato og så lenge klubben mener at det er behov / utstyret er aktivt i bruk. Golfsett (golfbag og køller) er Tønsberg Golfklubbs eiendom. Låneavtalen må underskrives ved henting av utstyr. Er låneren er under 18 år må avtalen signeres av en foresatt. Den som låner golfsettet er til enhver tid ansvarlig for at golfsett (golfbag og køller) blir brukt og oppbevart forsvarlig. Feil, mangler eller tyveri må øyeblikkelig meldes til Tønsberg Golfklubb, da helst per e-post, post@tønsberggolf.no

Det er ikke lov å gi bort, videre leie eller selge golfutstyr som er lånt fra Tønsberg golfklubb. Golfutstyret skal kun benyttes til det det er ment for å brukes til.

Fyll ut påkrevd felt, markert med *

Er lånetaker under 18 år, må en foresatt skrives inn her.

Når søknaden er sendt, vil vi kontakte deg så fort vi har gått igjennom den og om den er innvilget.