KOMITÉER

Anlegg

Bjørn Roger Hansen
Anders-Gustav Holt
Svein Olaf Uthus

Arrangement

Torill Holt
Kari Christensen

Dame

Torill Holt

VTG-kurs

Harald Jacobsen
Johan Tanum

Senior

Birger Christensen
Kari Christensen

Dugnad

Svein Olaf Uthus
Lasse Høydal

Valgkomité

Bård Freberg
Tone Gurrik
Jacob Solli Hegg

Klubbhus

Britt Breivik Moen
Bjørn Roger Hansen
Anders Gustav Holt