KOMITÉER

Anlegg

Bjørn Roger Hansen
Anders-Gustav Holt
Svein Olaf Uthus
Tore Wiborg

Arrangement

Torill Holt
Trude Gran

Dame

Torill Holt
Britt B. Moen

VTG-kurs

Harald Jacobsen
Johan Tanum
Bjørn Roger Hansen

Senior

Birger Christensen
Kari Christensen
Else Jacobsen

Dugnad

Svein Olaf Uthus
Tore Wiborg
Lars Linnestad

Valgkomité

Bjørn Dahl
Bård Freberg
Harald Freberg

Klubbhus

Anders-Gustav Holt
Jan Gunhildstad
Tone Gurrik

Kontrollkomité

Hjalmar Moen
Lasse Høydal