KOMITÉER

Anlegg

Anders-Gustav Holt
Geir Holm
Svein Olaf Uthus
Trond Brubak

Arrangement

Torill Holt
Kari Christensen

Dame

Britt Breivik Moen

Junior / VTG-kurs

Harald Jacobsen

Senior

Birger Christensen
Kari Christensen

Dugnad

Svein Olaf Uthus
Lasse Høydal

Valgkomité

Leif Knudsen
Rune Venås
Bård Freberg

Klubbhus

Filip Wold
Britt Breivik Moen