KOMITÉER

Anlegg

Anders-Gustav Holt
Geir Holm
Svein Olaf Uthus
Trond Brubak

Arrangement

Torill Holt
Kari Christensen

Dame

Britt Breivik Moen

Torill Holt

VTG-kurs

Harald Jacobsen

Bjørn Dahl

Senior

Birger Christensen
Kari Christensen

Dugnad

Svein Olaf Uthus
Lasse Høydal

Valgkomité

Leif Knudsen
Rune Venås
Bård Freberg

Klubbhus

Filip Wold
Britt Breivik Moen

Anders Gustav Holt