UTSTYR

Klubben tilbyr alle barn /ungdom i alder 6-19 år gratis golfkøller med bag til langtidsutlån, for låne taker forplikter seg til å komme på golfbanen minst 1 gang pr uke. For øvrig tilbyr klubben gratis lån av utstyrsgarderobe til alder 6-19 år i kjelleren under terrassen. Øvrige medlemmer tilbys leie en slik boks/garderobeskap til kr 500,- pr år.