TRENINGSBUNKERE

Treningsbunkere er åpen for alle. Disse vil i løpet av sommer/høst 2021 gjøres om til flere muligheter.