GOLFBIL

Klubben har til rådighet 4 stk. elektriske golfbiler i ulike farger. Prioritet vil være eldre/handicappede. Pris for leie av bil i 4 timer er 200,-. Følg instruks som er du ser i golfbilens vindu vedr kjøre veier.

Golfbilregler

Aldersgrense 16 år. Ingen kjøring i ruspåvirket tilstand.

Kjør etter følgende kjøreplan

  • Fra fremste tee kjører du opp bakken du kjørte ned (ikke kjør bilen skrått). Kjør deretter på høyre side inntil sikkerhetsnett frem til bekken.

  • Kjør deretter til venstre for hovedvei langs bekken før du parkerer til høyre for green på nr 9/18.

  • Etter avsluttet runde kjøres det på hovedvei frem til klubbhus, hvor golfbil settes der du hentet bilen.

  • Sett strømkontakt i og slå av strømbryter som er av/på knapp under setet.