GOLFBIL

Booking av eventuell leie av golfbil må gjøres manuelt til klubbkontoret. Biler leies bare ut til spillere over 50 år, eller som har gyldig legeerklæring for dette, samt til foreldre som har med små barn. Leie betales ved oppmøte på klubbkontoret, der man også får nøkkel som må leveres inn etter bruk.

Golfbilregler

Aldersgrense 16 år. Ingen kjøring i ruspåvirket tilstand.

Kjør etter følgende kjøreplan

  • Fra fremste tee kjører du opp bakken du kjørte ned (ikke kjør bilen skrått). Kjør deretter på høyre side inntil sikkerhetsnett frem til bekken.

  • Kjør deretter til venstre for hovedvei langs bekken før du parkerer til høyre for green på nr 9/18.

  • Etter avsluttet runde kjøres det på hovedvei frem til klubbhus, hvor golfbil settes der du hentet bilen.

  • Sett strømkontakt i og slå av strømbryter som er av/på knapp under setet.