BANESTATUS

Banen er nå stengt, og det foretas oppgraderinger. Det nevnes bl.a 17 nye Tee, og et nytt par tre hull, samt at hull 8+9 slås sammen til et par 4 hull. I tillegg er det gravd en bekk delvis i rør over fairway på nr 3 og nr 5, samt en større bunkers mellom disse. Vannspeil og bunkerser vil også bli oppgradert . Vi tror på ferdigstillelse til senest 1.mai.

Driving rangen åpner når Tønsberg Kommune åpner opp for det. Dugnad medlemmer lørdag 17. april kl 10-15 om Tønsberg kommune åpner opp for arrangement. Vi planlegger åpning av golfbanen lørdag 1. mai. Da tror vi banen er i god stand.