Banen og hele anlegget er nå vinterstengt. Vi ser alle frem til våren!